Budujemy EKO Dom

Ekologiczne budownictwo zyskuje w Polsce coraz większą popularność.

Dzięki szeroko zakrojonym akcjom informacyjnym, rośnie w społeczeństwie  świadomość zmian na rzecz rozwiązań EKO. Coraz większa cześć mieszkańców polski stawia na ekologiczne produkty.

Na naszym rynku za sprawą popytu pojawia się coraz więcej możliwości budowy domu wykorzystującego odnawialne źródła energii, ekologiczne materiały czy rozwiązanie pozwalające na retencje i zmniejszenie zużycia wody.

Jeżeli dla Ciebie ważne jest życie w czystym i przyjaznym dla człowieka środowisku, chciałbyś aby Twoje dzieci nie musiały martwić się zwiększającym się zanieczyszczeniem środowiska. Warto zapoznać się z rozwiązaniami jakie możemy znaleźć na rynku.

W tym artykule poza rozwiązaniami kredytowymi dostępnymi na polskim rynku.

Warunkami jaki musi spełniać dom aby właściciel mógł otrzymać preferencyjne finasowanie z banku, dzięki któremu będzie mógł zmniejszyć koszty finansowe budowy nieruchomość. Opisze dodatkowo kilka programów, które dedykowane są dla osób planujących wybudowanie domu jednorodzinnego.

  • Dwa banki działające na polskim rynku kredytów hipotecznych mają w swojej ofercie, kredyty preferencyjne tzw. EKO Są to ING ora BOŚ, czym charakteryzują się poszczególne oferty?
  • W przypadku banku ING aby skorzystać z EKO kredytu hipotecznego, jego wysokość nie może być mniejsza niż 100 tys. zł a maksymalne zobowiązanie nie może przekroczyć  1,5 mln zł, konieczne jest założenie rachunku w banku z wpływami min 2000 zł oraz przystąpienie do programu ubezpieczenia na życie oferowanego przez bank. Obecnie prowizja wynosi 0 zł a marża 1,75%

Minimalny wkład własny w takim przypadku będzie wynosił 30%.

  • Oczywiście projekt domu musi spełniać określone w warunkach standardy. Mianowicie: Standard NF 40 (domy energooszczędne) gdzie roczne zapotrzebowanie na energię użytkowaną do ogrzewania i wentylacji nie powinno przekraczać 40 kWh/m2

Standard NF-15 (domy pasywne) to domy gdzie roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji nie powinno przekraczać 15 kWh/m2

Standard energetyczny bank weryfikuje na podstawie przedłożonej dokumentacji.

Jeżeli chciałbyś sprawdzić, czy jesteś w tanie otrzymać kredyt w ING na preferencyjnych warunkach zapraszam do kontaktu pod nr telefonu 797994992 lub kontakt@tomaszkosiba.pl

  • A jak to wygląda w przypadku BOŚ Banku?

Obecnie ten bank oferuje kredyt hipoteczny EKO z minimalnym wkładem własnym za poziomie 20%. Prowizja w tym przypadku wyniesie 1,75%. Konieczne jest także założenie rachunku z wpływem wynagrodzenie na poziomie 2000 tys. zł. Dodatkowo klient musi skorzystać z innych produktów banku np. pożyczki w ROR lub karty kredytowej, z których będzie korzystał min 5 lat. Musi także skorzystać z jednego z ubezpieczeń proponowanych przez bank.

W BOŚ Banku marże uzależnione są od wysokości wniesionego wkładu własnego oraz wysokości zaciągniętego zobowiązania:

Do kwoty 150 tys. złotych 

LTV Marża ekologia  
LTV do 30% 1,70 WIBOR 6 M
LTV powyżej 30% do 50% 1,70 WIBOR 6 M
LTV powyżej 50% do 80% 2,00 WIBOR 6 M
LTV powyżej 80% 2,20 WIBOR 6 M

Powyżej kwoty 150 tys złotych

LTV Marża ekologia  
LTV do 30% 1,29 WIBOR 6 M
LTV powyżej 30% do 50% 1,50 WIBOR 6 M
LTV powyżej 50% do 80% 1,70 WIBOR 6 M
LTV powyżej 80% 1,90 WIBOR 6 M

A jakie parametry musi spełniać sama nieruchomość?

Wartość wskaźnika rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W   [kWh/(m2*rok], określona w projektowanej charakterystyce energetycznej/ świadectwie charakterystyki energetycznej dla budynku, jest/będzie niższa:

od 76 kWh/(m2*rok) dla wniosków złożonych w 2020 r;

od 70 kWh/(m2*rok) dla wniosków złożonych od 31.12.2020 r, lub

wyposażony jest/będzie w odnawialne źródła energii (jako źródło samodzielne lub pracujące w połączeniu ze źródłem konwencjonalnym), pod warunkiem przeznaczenia na zakup i montaż instalacji OZE co najmniej 5% kwoty kredytu

Chcesz dowiedzieć się jak uzyskać Eko kredyt na budowę domu.

Zadzwoń 797994992

Napisz kontakt@tomaszkosiba.pl

  • Mamy już zapewnione finasowanie z banku. Pora zatem prześledzić rynek pod kontem dopłat z programów dostępnych na rynku.
  • Pierwszym rozwiązaniem o którym w ostatnim czasie było chyba najgłośniej, jest program „Mój prąd”, czyli dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Na czym polega program?

Ma na celu wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej, konkretnie wsparcie segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Kto może skorzystać z programu?

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Na jakie dofinasowanie może liczyć inwestor?

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Terminy realizacji programu:

Nabór do programu potrwa od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Gdzie mogę złożyć wniosek o dofinansowanie?

poprzez formularz udostępniony na portalu GOV.pl Formularz zgłoszeniowy e-wniosek

lub własnoręcznie, w wersji papierowej składa się bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW, kancelaria główna przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie,

  • Drugim proponowanym przez Rządową Administracje projektem. Będzie program „Moja woda”, który ma ruszyć z dniem 1 lipca 2020.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska planuje w ramach programu „Moja woda” dofinansowywać powstawanie przydomowych oczek wodnych i instalacji przechwytujących deszczówkę. Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Na jakie dofinansowanie będzie można liczyć?

W ramach programu będzie można otrzymać do 85 proc. kosztów, ale nie więcej niż 5 tys. zł

Jak złożyć wniosek?

Według dostępnych informacji, wnioski będzie można składać, do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  To one będą przyjmowały od początku lipca 2020 r. wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne.

  • Trzecim zbliżonym do poprzedniego jest lokalne rozwiązanie dostępne dla mieszkańców Krakowa, program Małej Retencji.

Na czym polega?

W tej chwili krakowianie mogą liczyć na większe niż do tej pory wsparcie finansowe, którego wysokość uzależniona jest od zastosowanego rozwiązania: I tak, na dotację w wysokości 80 proc. poniesionych kosztów mogą liczyć ci, którzy wykonają  podziemny zbiornik na wody opadowe i roztopowe (nie więcej niż 6 000 zł – na zbiornik o pojemności do 5 m3, 8 000 zł – na zbiornik o pojemności powyżej 5 m3 do 10 m3 i 10 000 zł – na zbiornik o pojemności  powyżej 10 m3).

Wsparcie będzie też można dostać na wykonanie naziemnego zamkniętego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu wraz z instalacją do podłączenia do rynny (w zależności od pojemności zbiornika od 200 do 500 zł). Z kolei maksymalnie 12 tys. złotych mogą otrzymać ci, którzy zdecydują się na wykonanie systemów: bioretencji, drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe (z wyłączeniem odwodnienia dróg i parkingów) lub nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych i ogrodów.

Do kogo skierowany jest program?

W szczególności do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorców

Kiedy będzie realizowany program?

Rozpoczęcie naboru, startuje 1 czerwca 2020r

Gdzie można złożyć wniosek?

Urząd Miasta Krakowa

Oczywiście Warto szukać programów wsparcia w swoim powiecie, gminie czy województwie. Wiele samorządów na własną rękę przygotowuje różne programy wspierające EKO rozwiązania.

Warto także zapoznać się z innymi programami dostępnymi w Polsce które dotyczą np. termomodernizacji budynków, wymiany pieców na nowe, ekologiczne, ograniczenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery

Szczegóły możecie odnaleźć na:

https://czystepowietrze.gov.pl/

www.escowpolsce.pl

niskaemisja.pl

Źródła:

kraków.pl

bosbank.pl

speedfin.pl

czystepowietrze.pl

nfosigw.gov.pl

mojprad.gov.pl

Przewiń do góry