Biznes|Ubezpieczenia

Ubezpieczenie utraty dochodu i NNW

Stosownie do wybranego wariantu umowy przedmiotem ubezpieczenia może być: ⎫
śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ⎫
inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku, polegające na utracie kończyny lub organu, albo całkowitej utracie ich funkcji, ⎫
utrata dochodu wskutek całkowitej trwałej niezdolności do pracy, ⎫
utrata dochodu wskutek całkowitej okresowej niezdolności do pracy.

Przewiń do góry