Cyber polisa

Ostatni czas pokazał jak ogromną rolę odegrał Internet i możliwość sprzedaży, czy choćby reklamy on-line. Bez możliwości sprzedaży na odległość zapaść w polskiej i światowej gospodarce jeszcze bardziej uległa by pogłębieniu. Dzięki możliwości zaistnienia w sieci wiele firm mogło utrzymać zatrudnienie oraz uratowało biznes przed plajtą. Jednak wraz ze wzrostem i ciągłym rozwojem naszej aktywności internetowej, pojawia się coraz więcej zagrożeń czyhających na przedsiębiorców chcących rozwijać swoje firmy za pośrednictwem kanałów cyfrowej sprzedaży.

Najważniejsze z nich związane są z przetwarzaniem danych np. bezprawnym ich ujawnieniem, kradzieżą lub utratą oraz z dostępem do systemu informatycznego przez osoby nieuprawnione, w tym z cyber-wymuszeniami. Dla każdej firmy źródłem tych zagrożeń mogą być osoby trzecie (np. hakerzy), jej dostawcy, kontrahenci, a także pracownicy. Szkody cyber bywają wynikiem działań celowych, skutkiem niedbalstwa pracowników lub niedostatecznego zabezpieczenia systemu informatycznego i przechowywanych danych.

Gdy ryzyko Cyber zmaterializuje się, jego konsekwencje mogą przybrać oblicze: 

• Odszkodowawcze – zarówno w zakresie odpowiedzialności cywilnej wobec osób, których dane zostały naruszone, jak też odpowiedzialności administracyjnej (np. postępowanie za naruszenie przepisów RODO), 

• Ekonomiczne – obejmujące koszty obsługi incydentu informatycznego (informatyki śledczej, powiadomienia osób, których dane zostały naruszone, odtworzenie utraconych danych, wdrożenie właściwych zabezpieczeń itp.), 

• Reputacyjne – oznaczające utratę zaufania klientów i kontrahentów oraz konieczność pokrycia kosztów zarządzania marką i wizerunkiem firmy.

Dzięki rozwiązaniom jednego z moich partnerów, który swoje doświadczenie zdobywał miedzy innymi na jednym z najbardziej wymagających rynków, czyli USA. Mogę zaproponować rozwiązanie:

Cyber Polisy, która ma za zadanie ułatwić Ubezpieczonemu sfinansowanie kosztów i strat związanych z powyższymi obszarami. Co zabezpiecza Cyber Polisa?

  • Stosownie do wybranego wariantu umowy przedmiotem ubezpieczenia może być:  odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia prywatności, w tym za wyciek danych osobowych, 
  • koszty odpowiedzialności regulacyjnej z tytułu naruszenia prywatności, w tym za wyciek danych osobowych, 
  • koszty obsługi incydentu informatycznego, w tym koszty reakcji na incydent i koszty zarządzania kryzysowego, 
  • odpowiedzialność cywilna za szkody (inne niż rzeczowe i osobowe) spowodowane przez system informatyczny ubezpieczonego, 
  • odpowiedzialność cywilna z tytułu bezprawnych czynów multimedialnych, ⎫ koszty wymuszonych płatności, 
  • utracony zysk i koszty odtworzenia zasobów cyfrowych. Sumy ubezpieczenia są każdorazowo wskazane w Polisie.

Chcesz poznać szczegóły, zapraszam do kontaktu:

Przewiń do góry