Jak i czy musimy dodatkowo zabezpieczyć kredyt hipoteczny

Bardzo często, dowiadujemy się, że do kredytu hipotecznego będziemy musieli dobrać dodatkowo ubezpieczenie. Wykupienie ubezpieczenia nie zawsze jest konieczne. Brak polisy, może jednak negatywnie wpłynąć na warunki udzielonego kredytu. 

Zaciągniecie kredytu hipotecznego to zobowiązanie, które bierzemy na swoje barki przez dziesięć, dwadzieścia czy nawet trzydzieści lat. Zdecydowana większość kredytów hipotecznych udzielana obecnie, przekracza kwoty kilkuset tysięcy złotych. Czy bierzemy pod uwagę ryzyka jakie niesie ze sobą takie zobowiązanie, co w sytuacji kiedy stracimy pracę, poważnie zachorujemy, czy stracimy życie? Co w sytuacji pożaru, zalania czy całkowitego zniszczenia nieruchomości? Nasz dług wobec banku pozostaje… co w takiej sytuacji się dzieje, czy moja rodzina jest odpowiednio zabezpieczona?

Czy muszę? Czy powinienem wykupić dodatkowe zabezpieczenie mojego kredytu? 

Obecne przepisy prawa nie regulują tej kwestii, każdy z Nas powinien mieć jednak świadomość jakie konsekwencje wiążą się z brakiem np. ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenia od utraty pracy, czy ubezpieczenia na życie. Jeżeli zrezygnujemy z wykupienia wyżej wymienionych rozwiązań w banku z reguły instytucje finansujące w takiej sytuacji,  podnoszą marżę lub prowizję za udzielenie kredytu. Opisane powyżej produkty, pozwalają na zabezpieczenie spłaty kredytu. Istnieją jeszcze dodatkowe zabezpieczenia finansowe, które banki stosują przy kredycie hipotecznym:

 • Ubezpieczenie pomostowe (podwyższenie marży udzielonego kredytu) – ustanawiane jest na okres, pomiędzy uruchomieniem kredytu a ustanowieniem w księdze wieczystej nabywanej nieruchomości wpisu w dziale czwartym, zabezpieczenia na rzecz banku. Takie ubezpieczenie w zależności od szybkości pracy poszczególnych sądów, może trać od kilku tygodni, do nawet kilku miesięcy w dużych miastach gdzie spraw związanych z zakupem/sprzedażą nieruchomości jest bardzo dużo. 

Po otrzymaniu zawiadomienia z sądu, klient powinien niezwłocznie udać się do banku w celu pomniejszenia marży co będzie skutkowało obniżeniem kolejnych rat kredytowych.

 • Ubezpieczenie niskiego wkładu – cześć banków na polskim rynku, udziela kredytów hipotecznych z wkładem własnym mniejszym niż 20%. Niestety za ponoszenie większego ryzyka przy udzieleniu takiego właśnie kredytu, z reguły każe nam dodatkowo dopłacić. Rata kredytowa będzie powiększona o ubezpieczenie do czasu kiedy nasze zadłużenie nie spadnie poniżej 80% wartości nabywanej nieruchomości. Dzięki takiemu rozwiązaniu wiele osób może pozwolić sobie na zakup własnego mieszkania, nie posiadając znacznych oszczędność.

Musimy jednak pamiętać, iż takie ubezpieczenie, może z czasem przewyższyć konieczny do wniesienia wkład własny.

Jednak najważniejszą grupą ubezpieczeń, są te które dotyczą nas bezpośrednio, lub naszej nieruchomości, wyżej wymienione rozwiązania finansowe to dodatkowe zabezpieczenia banków.  

Najistotniejszymi rozwiązaniami dotyczącymi nas osobiście i naszych nieruchomości są:

 • Ubezpieczenie na życie  – to rozwiązanie, które zabezpiecza klientów a nie banki. 

Zabezpiecza nie tylko kredytobiorcę ale przede wszystkim, rodzinę czy bliskich, przed konsekwencjami jakie mogą wyniknąć po śmierci kredytobiorcy. W czasie ciężkiej choroby, czy podczas czasu kiedy nasz stan zdrowia nie pozwoli Nam pracować zarobkowo.

Polisy dostępne na polskim rynku, posiadają wiele rozwiązań, które zabezpieczają spłatę kredytu w wyniku wielu nieprzewidzianych sytuacji związanych z Naszym stanem zdrowia. Przykładowo, możemy się ubezpieczyć, od trwałej niezdolności do pracy, operacji, nieszczęśliwych wypadków, pobytu w szpitali czy oczywiście śmierci. Zakres oraz wysokość składek możemy dostosować do Naszych potrzeb, czy też wymogów postawionych przez bank w którym zaciągamy kredyt. A który może od nas wymagać zawarcia ubezpieczenia na życie z cesją na kredytodawcę.

A co to jest cesja? To dodatkowy zapis w Naszej polisie, dzięki któremu ubezpieczyciel w razie wystąpienia negatywnych zdarzeń, przekaże środki bezpośrednio do instytucji udzielającej nam finasowania i reguluje zaciągnięte przez Nas zobowiązanie. Jeżeli wysokość polisy przekracza zobowiązanie do spłaty, po uregulowaniu należności, różnica przekazywana jest osobie uposażonej w polisie.  

 • Ubezpieczenie nieruchomości – na rynku istnieje wiele wariantów, banki z reguły wymagają od nas zakupu najprostszej polisy tzw. „murów”. Jednak możemy rozszerzyć ubezpieczenie o wiele innych, poprawiających nasze bezpieczeństwo rozwiązań np. kradzieży, przepięcia, poszukiwania szkody, uszkodzenia szyb, zniszczenia bądź kradzieży mienia ruchomego, czy coraz bardziej popularnego dzisiaj OC w życiu prywatnym.
 • Ubezpieczenie od utraty pracy – nad tym rozwiązaniem nie będę się zbytnio rozpisywał, z reguły banki zamienią, prowizję na to właśnie ubezpieczenie, dając klientom złudne poczucie bezpieczeństwa, polisy które funkcjonują na polskim rynku są kiepskie i nie warto się nad nimi pochylać.

Czy musimy wykupić polisę w banku? A może od niezależnego ubezpieczyciela?

 • Zgodnie z polskim prawem, bank nie może narzucić kredytobiorcy konkretnego rozwiązania zabezpieczającego kredyt. Może jedynie określić minimalny zakres, czy tez kwotę ochrony. 

Musimy jednak pamiętać, że kredytobiorca w swojej ofercie uzależnia cenę (parametry kredytu) od tego, czy zawrzemy polisę w banku, czy też u niezależnego eksperta. Każdorazowo w takiej sytuacji, należy dokonać starannej oceny kosztów, oraz zastanowić się czy chcemy na wiele lat, związać się z kredytobiorcą także poprzez rozwiązania ubezpieczeniowe z jego oferty. Pamiętajmy też, że kredytodawca chce przede wszystkim zabezpieczyć swój interes, dlatego proponowana przez niego polisa, może obejmować minimalny zakres zdarzeń, który będzie dla nas nie korzystny. Polisa podsuwana przez kredytodawcę może także zawierać propozycje zupełnie nam nie przydatne jak np. ubezpieczenie od utraty pracy, kiedy jesteśmy zatrudnieni na umowę cywilno- prawną lub prowadzimy działalność gospodarczą. 

Pamiętajcie, sprawdźcie kilka razy, czy proponowane rozwiązanie w banku, jest dla Was i czy proponowana polisa wnosi wymierne korzyści finansowe. Może się bowiem okazać iż koszty polisy przedłożonej przez kredytodawcę są tak wysokie, że nie rekompensują obniżenia wyjściowej prowizji, czy też marży w kredycie. 

Zaletą ubezpieczenie zawieranego w banku jest fakt, iż w przypadku polisy na życie w miarę spłaty kredytu składka będzie spadać, ponieważ jest uzależniona od salda zadłużenia. Podobnie może dziać się w przypadku ubezpieczenia nieruchomości. Aczkolwiek nie zawsze, niektóre banki wymagają aby polisa nieruchomości obejmowała pełną jej wartość.

Na co warto zwrócić uwagę wybierając polisę do Naszego kredytu hipotecznego.

 • Najważniejsze, przeczytajmy OWU – czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Każdy ubezpieczyciel, nie zależnie czy to bankowy, czy też wybrany przez nas u niezależnego eksperta, będzie stosował inne zapisy w warunkach polisy. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na:
 1. Wysokość składki ubezpieczenia
 2. Maksymalny zakres wypłacanego świadczenia
 3. Wyłączenia odpowiedzialności
 4. Warunki na jakich otrzymamy świadczenie 
 5. Kiedy i na jakich warunkach możemy zrezygnować z ubezpieczenia

Podsumowując, ubezpieczenia wymagane przez kredytodawców, to także bardzo istotna cześć naszego kredytu, dlatego pamiętajcie, warto skorzystać z rad niezależnego eksperta, który przygotuje polisę dobraną na miarę naszych potrzeb, oraz uchroni nas przed poniesieniem zbędnych kosztów dodatkowych rozwiązań często proponowanych przez bank.

Przewiń do góry